אירנה גיטריי (אירנה גטרי)

04.06.1947
דמות השבוע: הרקדנית אירנה גיטריי. הזוכה בתחרות הצילומים: עמירם רוזנברג
אירנה גיטריי (אירנה גטרי)
צילום : "לא ידוע"