ז'ולייט פיגאראס

05.07.1950
מלכת היופי של אירופה תשתתף בנשף בחירת מלכת היופי של ישראל
ז'ולייט פיגאראס
צילום : "לא ידוע"