דוגמנית מפריז

12.11.1979
דוגמנית
דוגמנית מפריז
צילום : "נירה דוד"