ניר בן יהושוע

19.11.1979
דוגמן
ניר בן יהושוע
צילום : "סמי בן גד"