ביאטריס גייר

26.11.1979
דוגמנית
ביאטריס גייר
צילום : "חבקוק לוינסון"