יפה כפיר

03.12.1979
דוגמנית
יפה כפיר
צילום : "נירה דוד"