דנה פלר

10.12.1979
נערת ישראל לשנת 1979
דנה פלר
צילום : "בוב דיר מסוכנות AP"