דוגמנית

17.12.1979
מתוך תצוגת אופנה בפריז
דוגמנית
צילום : "נירה דוד"