אסנת ירימי

14.01.1980

חברתו לחיים ואחר כך אשתו של צדוק קראוס

אסנת ירימי
צילום : "נירה דוד"