חיילות

12.07.1950
שתי נערות ח"ן שמאחורי חיוכן שוכנת רצינות ייעודן
חיילות
צילום : "לא ידוע"