אירית פורדהאוז

18.02.1980
דוגמנית
אירית פורדהאוז
צילום : "שמואל יערי"