המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

10.03.1980

אילנה נחמיאס, צופיה מונדשטיין, נירה פרבר וענת זמיר - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"