המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

17.03.1980

יואלה שירון, פועה שביט, לנה עינב ואנה לב - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"