המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

24.03.1980

ענת מרגלית, יוכי אזולאי, לאה ברקאי ונחי גולדברג - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"