לילי וולקוביצקי

19.07.1950
הרקדנית הצעירה, עוד כשהייתה תלמידת סטודיו הבלט של מיא ארבטובה
לילי וולקוביצקי
צילום : "לא ידוע"