ענת זמיר ואברהם נוסן

28.04.1980
נערת ישראל לשנת 1980 ברגע ההכתרה עם מנכ"ל חברת הלנה רובינשטיין
ענת זמיר ואברהם נוסן
צילום : "שמואל יערי"