עירית אלטמן וזאב קיס

05.05.1980
מלכת החן לשנת 1980
עירית אלטמן וזאב קיס
צילום : "שמואל יערי"