אילנה שושן

02.06.1980
מלכת היופי לשנת 1980
אילנה שושן
צילום : "שמואל יערי"