גלית רויטמן

09.06.1980
שחקנית
גלית רויטמן
צילום : "שמואל יערי"