חוה לוי

16.06.1980
מלכת היופי לשנת 1969
חוה לוי
צילום : "נירה דוד"