חנה אורדן

30.06.1980
מלכת היופי וסגנית שנייה בתחרות מיס עולם
חנה אורדן
צילום : "שמואל יערי"