מירי זמיר

07.07.1980
מלכת היופי לשנת 1968
מירי זמיר
צילום : "שמואל יערי"