ספי דבני וצבי ברנד

14.07.1980
דוגמנים
ספי דבני  וצבי ברנד
צילום : "נירה דוד"