איילין דרייפוס

28.07.1980

מאמנת כושר ואשתו של הכדורגלן נמרוד דרייפוס

איילין דרייפוס
צילום : "נירה דוד"