שרה חן

11.08.1980
מלכת היופי-עשרה לשעבר
שרה חן
צילום : "אלי אלגרט"