דוגמנית

02.08.1950
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "חנה לנדס"