שרית דמיר

18.08.1980
דוגמנית
שרית דמיר
צילום : "נירה דוד"