ענת זמיר

25.08.1980
נערת ישראל לשנת 1980
ענת זמיר
צילום : "שמואל יערי"