דוגמנים

15.09.1980
שניים מבין 75 הדגמים המופיעים בחוברת הסריגה המפוארת של "פולגת 1980"
דוגמנים
צילום : "מולה את הרמתי"