ניבה פון וייזל

22.09.1980
דוגמנית
ניבה פון וייזל
צילום : "אבי גנור"