גולשי רוח

06.10.1980
גולשי רוח
גולשי רוח
צילום : "שמואל יערי"