שרונה מרש

20.10.1980
דוגמנית
שרונה מרש
צילום : "נירה דוד"