עירית אלטמן

27.10.1980
מלכת החן לשנת 1980
עירית אלטמן
צילום : "שמואל יערי"