ענת זמיר

10.11.1980
נערת ישראל לשנת 1980
ענת זמיר
צילום : "בן לם"