נתנאלה פרוכטר

17.11.1980
שוטרת
נתנאלה פרוכטר
צילום : "שמואל יערי"