יסמין

15.12.1980
דוגמנית
יסמין
צילום : "ארוין פן"