אתי מינץ

22.12.1980
דוגמנית
אתי מינץ
צילום : "נירה דוד"