מיס שויצריה, מיס ליאון, מיס ישראל ומיס אירופה

16.08.1950
בפתח מלון דולפין בשבי ציון
מיס שויצריה, מיס ליאון, מיס ישראל ומיס אירופה
צילום : "חברת פרמונט אמריקאית וסרטי ישראל"