מיכל מבצרי

19.01.1981

דוגמנית וצלמת 

מיכל מבצרי
צילום : "נירה דוד"