אילנה שושן

26.01.1981
מלכת היופי לשנת 1980
אילנה שושן
צילום : "מולה עשת"