שלומית אמיר וצבי ברנד

02.02.1981

דוגמנים

שלומית אמיר וצבי ברנד
צילום : "נירה דוד"