אווה אוסטר

16.02.1981
אווה אוסטר
צילום : "שמואל יערי"