ניבה פון וייזל

23.02.1981
דוגמנית
ניבה פון וייזל
צילום : "בן לם"