נורית ברקו, אלונה גוטמן, אביבה מאיירס, ויקי ז'בוטינסקי

09.03.1981
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
נורית ברקו, אלונה גוטמן, אביבה מאיירס, ויקי ז'בוטינסקי
צילום : "שמואל יערי"