אורנה אלבז, יעל קופרוס, רונית כרמל, ליאורה אקוקה

23.03.1981
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
אורנה אלבז, יעל קופרוס, רונית כרמל, ליאורה אקוקה
צילום : "שמואל יערי"