נינט אסור ואברהם נוסן

20.04.1981
נערת ישראל לשנת 1981 ברגע ההכתרה עם מנכ"ל חברת הלנה רובינשטיין
נינט אסור ואברהם נוסן
צילום : "לא ידוע"