המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

11.05.1981
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"