ליאורה אקוקה

18.05.1981
מלכת החן לשנת 1981 בשער ספורטיבי
ליאורה אקוקה
צילום : "שמואל יערי"