אלצה כהן

15.06.1981
אופנוענית
אלצה כהן
צילום : "לא ידוע"