עפרה חזה

06.07.1981
זמרת ושחקנית
עפרה חזה
צילום : "שמואל יערי"